RADA DZIELNICY

Rada Dzielnicy – prowadzi swoją osobną oficjalną stornę pod adresem  www.strzyza.pl oraz ze storny miasta – www.gdansk.pl/strzyza/

 

Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III
58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186 (Osiedle Garnizon)
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 – 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji III w Gdańsku
58 521 15 22
ul. Biała 1A
Komendant komisariatu – mł.insp. Zbigniew Skowronekwww.gdansk.policja.gov.pl/

Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Mirosław Andrejko, Tomasz Antoniak, Maria Bernolak – Szczypior, Marcin Błędkowski, Zofia Domoń, Wojciech Ilczyszyn, Andrzej Kurek, Dariusz Majorek, Elżbieta Michalska, Agnieszka Morawiec – Świerzyńska, Piotr Olszewski, Piotr Osiecimski, Piotr Piotrowski, Maria Prokopowicz, Andrzej Witkiewicz

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Andrzej Witkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Piotr Piotrowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Piotr Osiecimski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Agnieszka Morawiec – Świerzyńska

Siedziba
ul. Ks. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 520-27-92

E-mail: 
zarzad@strzyza.pl

Portal
www.strzyza.pl

Facebook
Rada i Zarząd Dzielnicy Strzyża

Dyżury
poniedziałek 16:00-18:00, czwartek 16:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1070/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1178/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1369/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/75/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/142/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.