2 edycja wySTRZYŻ CHATĘ zakończona!

2 edycja wySTRZYŻ CHATĘ odbyła się w cieple i pod dachem, a do tego celu udało mi sie namówić centrum Manhattan na udostępnienia nam miejsca.  Z początku byliśmy na 3 poziomach, ale rzeczywistość wymusiła na nas pełną integracja tylk ona poziomie” O”. Akcja udana i wystawcy zawodoleni, choć Ci co byli na 1 edycji mieli porównanie […]